Danderyd   Sollentuna   Täby  
Hemtjänstkompaniet
  • Att tillhandahålla hemtjänst innebär att bygga förtroende och tillit.
  • Att se individen, stå för kontinuitet, ge stort engagemang samt respektera andras integritet.
Detta är några rubriker där vi som arbetsgrupp och företag känner igen oss. I det team av personer som bildas kring kunden finns en kontaktperson som ansvarar för all övergripande planering och som står för de löpande kontakterna mellan alla parter.

Hemtjänst får du genom din hemkommuns biståndshandläggare. Vi kan realisera de insatser du blivit beviljad.

Du kan också komplettera med en rad andra tjänster som städning, trädgårdsarbete, home styling, med mera genom våra hushållsnära tjänster i dotterbolaget "Ett Extra Handtag". Vi har våra lokaler i Danderyd och har idag de flesta av våra kunder i norra Stockholm. Men vi arbetar hela tiden för att expandera i andra kommuner.

Samtlig personal inom hemtjänsten arbetar under sekretess och måste innan de börjar arbeta hos Hemtjänstkompaniet underteckna tystnadspliktsdokument samt lämna utdrag från brottsregistret s k vandelsprövning.

Vi arbetar med kvalitetsledningssystem för att hela tiden kunna ge dig den hemtjänst du är beviljad.

Vill du ha mer information ang. hemtjänst kontakta Åsa tel 08 753 79 51.
Har du frågor maila oss på info@hemtjanstkompaniet.se
Hemtjänstkompaniet AB | info@hemtjanstkompaniet.se | 08 - 753 79 50
Provided by Webforum